Download Cleo

Privacybeleid

Toepassingsgebied van dit Privacybeleid

Biogen, Inc., 225 Binney Street, Cambridge, MA 02142, Verenigde Staten (“Biogen”) heeft Cleo gecreëerd om hulp te bieden aan mensen met multiple sclerose (MS). Dit Privacybeleid beschrijft de “persoonsgegevens” (d.w.z. alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon) die we in de applicatie bij u moeten verzamelen, de manier waarop we ze gebruiken, de reden waarom we ze gebruiken, en uw rechten in het kader van deze gegevensverzameling en het gebruik ervan. U bent niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken, maar als u dit niet doet, zal u de applicatie niet kunnen gebruiken omdat bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor haar werking, zoals hieronder beschreven. Indien u wilt doorgaan, gelieve de volgende informatie aandachtig te lezen en uw toestemming te geven door het passende vakje in de applicatie aan te vinken.

Informatie die wij verzamelen en hoe we die gebruiken

De verschillende functies van de applicatie verzamelen diverse soorten persoonsgegevens naargelang het gebruik dat u van deze functies maakt.

Registratie in de applicatie. Als u ervoor kiest om de applicatie te gebruiken, moet u een account en een gebruikersprofiel in de applicatie aanmaken. Om dit te doen, verzamelen wij de volgende noodzakelijke persoonsgegevens: uw naam, uw e-mailadres, uw wachtwoord, het land waarin u bent ingeschreven, de datum waarop u zich op de applicatie registreerde en de onderwerpen die u interesseren over multiple sclerose. Vervolgens geven wij u een persoonlijk identificatienummer voor de applicatie. Als u hiermee akkoord gaat, kunnen we ook de volgende persoonsgegevens verzamelen: geslacht, geboortedatum, maand en jaar waarop uw multiple sclerose werd gediagnosticeerd en het type multiple sclerose. We hebben deze informatie nodig om: (a) uw account aan te maken en te beheren, (b) uw ervaring als gebruiker te personaliseren en u de informatie te verstrekken die overeenkomt met uw profiel en uw persoonlijke voorkeuren en (c) u technische en administratieve bijstand te bieden indien nodig.

MS-dagboek. Als u de dagboek-functie gebruikt, kunt u een overzicht van uw multiple sclerose krijgen en de gezondheidsinformatie over uw MS registreren (zoals uw stemming, de symptomen, de fysieke fitheid en de lichamelijke activiteit) en uw medische voorgeschiedenis (inclusief of/wanneer uw multiple sclerose gediagnosticeerd werd, type diagnose, behandeling en medicijnen). Met de dagboek-functie kunt u ook uw afspraken bij de arts beheren en wordt u eraan herinnerd om uw geneesmiddelen op de juiste wijze in te nemen. Deze functie kan u ook directe waarschuwingen sturen om u te herinneren aan gebeurtenissen die verband houden met uw multiple sclerose als u deze functie activeert. Het is de bedoeling om het dagboek te configureren en te gebruiken met de informatie die u ingeeft.

Verslagen. De applicatie laat u toe om verslagen op te maken die gebaseerd zijn op uw dagboek en die u bijvoorbeeld met uw arts kunt delen. Met deze functie kunt u ook informatie in uw verslag selecteren, net als de periode met betrekking tot deze informatie. Uw verslag wordt opgemaakt in Pdf-formaat en kan buiten de applicatie gedeeld worden, via welke procedure dan ook, aan de hand van de beschikbare middelen op uw toestel zoals e-mail, sms of WhatsApp.

Interactie met Apple Health of Google Fit. Als u deze functie activeert, kunnen we de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen op basis van de app waarop u bent ingeschreven: activiteiten, staat van volledig bewustzijn, voeding, lichaamsmaten, medisch dossier en slaap. Deze functie is gekoppeld aan de gegevens die u in uw Apple Health- of Google Fit-applicatie hebt ingegeven en u moet meedelen welke categorieën van informatie u met uw applicatie wil delen. Als u geen gegevens hebt ingegeven in uw Apple Health- of Google Fit-applicatie, kunt u deze functie niet gebruiken. Deze informatie wordt gedeeld met behulp van een interfacetechnologie voor toepassingen die een code gebruikt die toelaat om: (a) te controleren of deze functie geactiveerd is en (b) informatie te sturen naar uw Apple Health- of Google Fit-applicatie.

Informatie over MS. Met de applicatie kan u artikelen en video’s over multiple sclerose raadplegen. Uw persoonsgegevens vermeld in de bovenstaande paragraaf "Registratie in de applicatie" worden gebruikt om een deel van deze inhoud te personaliseren.

Programma’s. De applicatie geeft u toegang tot video’s om uw gezondheidstoestand en uw fysieke fitheid te verbeteren. Als u deze functie wilt gebruiken, zullen wij persoonsgegevens over u verzamelen zoals de video’s die u hebt bekeken, uw mening over de video’s, de programma’s die u gevolgd hebt en wanneer u deze gevolgd hebt. We hebben deze informatie nodig om: (a) u video’s of programma’s voor te stellen die overeenkomen met uw profiel en uw voorkeuren; (b) de inhoud van de voorgestelde video’s of de programma’s te beheren; (c) uw mening te vragen over een video of een programma; (d) u een felicitatiebericht te sturen als u een programma beëindigd heeft en (d) u een herinnering te sturen om een programma te beëindigen dat nog niet beëindigd is.

Marketingdocumenten. Als u toestemming geeft door het overeenstemmende vakje in de applicatie aan te vinken, zullen Biogen en zijn gelieerde ondernemingen gebruik maken van uw persoonsgegevens om u rechtstreeks marketingberichten te sturen (met inbegrip van informatie over de behandeling, over MS en de klinische proeven, over het educatief materiaal voor patiënten en uitnodigingen om deel te nemen aan marktstudies). U kunt zich op elk moment afmelden om deze berichten niet meer te ontvangen en u kunt ook uw voorkeuren in de applicatie beheren.

Gebruik van analysetechnologieën

Als u de verschillende bovenstaande functies van de applicatie gebruikt, is het mogelijk dat wij de volgende persoonsgegevens automatisch verzamelen om uw gebruik van de applicatie te evalueren, indien de instellingen van uw toestel dit toestaan:

  1. technische informatie, inclusief uw IP-adres, uw inloggegevens, het browsertype en -versie, het apparaat-ID, uw locatie en tijdzone, de soorten en versies browserplug-ins, het besturingssysteem en platform, de responstijden van pagina’s en de downloadfouten; en
  2. informatie over uw bezoek, met name de functies van de applicatie die u gebruikt en uw gebruiksfrequentie.

Deze technologie voor gegevensverzameling laat ons toe om uw ervaring te personaliseren, de applicatie en uw gebruikservaring te verbeteren, en om u directe waarschuwingen te sturen als u hiervoor gekozen hebt. We werken samen met partners die handelen als onderaannemers die ons analyses verstrekken en ons online reclameprogramma beheren. Biogen en onze onderaannemers voor gegevensverwerking kunnen de technologieën gebruiken om de acties van de applicatiegebruikers te volgen, om de statistieken van onze marketingacties te meten, om het gebruik van de applicatie door andere personen die er baat bij kunnen hebben aan te moedigen en om reclameboodschappen op websites van derden te plaatsen. Om deze informatie te verzamelen, kunnen cookies en gelijkwaardige technologieën gebruikt worden, zoals uw interacties met de applicatie.

Wij staan achter de beginselen van zelfregulering van DAA (Digital Advertising Alliance) over online behavioral advertising. Dit betekent dat u kan kiezen op het gebied van de gegevensverzameling over uw online activiteiten doorheen de tijd en op de websites van derden voor gepersonaliseerde online reclame volgens uw interesses. Raadpleeg voor meer informatie over deze principes de website www.aboutads.info. Indien u geen online reclame wilt ontvangen volgens uw interesses, volg de instructies op het adres www.aboutads.info/choices of www.networkadvertising.org/choices. Op uw apparaat zal een afmeldingscookie geplaatst worden om aan te geven dat u geen gepersonaliseerde reclame volgens uw interesses wilt ontvangen. Als u de cookies van uw apparaat verwijdert, moet u zich normaal gezien weer afmelden. Het is niet omdat u geen gepersonaliseerde reclame volgens uw interesses wilt ontvangen, dat u geen advertenties meer krijgt. Dit betekent dat de online reclame die u zult krijgen, niet meer aangepast is aan uw interesses. Als u ervoor kiest om geen gepersonaliseerde reclame volgens uw interesses te ontvangen via een van de bovenstaande links, kunnen deze technologieën voor gegevensverzameling wel informatie verzamelen over uw gebruik van websites, met name voor analyse.

Hoe delen wij uw informatie en internationale overdrachten

Dienstverleners. Biogen doet beroep op dienstverleners om hem te helpen bij de administratie van zijn gegevensverwerking in het kader van de applicatie (“onderaannemers voor gegevensverwerking” genoemd). Deze omvatten ondernemingen die(a) de technologische oplossing leveren die gebruikt moet worden voor deze online dienst; (b) de applicatie en uw persoonsgegevens in de cloud opslaan en Biogen de opslagcapaciteit voor gegevens leveren; (c) de hierboven vermelde technologieën leveren.

Andere Biogen ondernemingen. Biogen kan uw persoonsgegevens ook delen met andere ondernemingen van de Biogen-groep voor doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven, waaronder Biogen International Gmbh, Neuhofstrasse 30, 6340 Baar, Zwitserland en het lokale filiaal van Biogen in uw land. Indien een derde partij alle of een deel van de activiteiten of activa van Biogen aankoopt, kunnen uw persoonsgegevens in het kader van deze verkoop vrijgegeven worden.

Geneesmiddelenbewaking en regelgevende vereisten. Biogen is krachtens de wet gebonden om te voldoen aan de regelgevende vereisten die gelden voor farmaceutische bedrijven, met inbegrip van de melding van bijwerkingen van zijn producten in het kader van het toezicht op de veiligheid van alle geneesmiddelen die we commercialiseren (ook bekend als onze verplichtingen op het gebied van geneesmiddelenbewaking of de melding van bijwerkingen). Biogen kan uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verspreiden aan andere leden van de Biogen-groep en aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan de toepasselijke wetten, om de wezenlijke belangen van Biogen of van andere personen te beschermen, of om de wettelijke rechten van Biogen uit te oefenen, te beschermen of te verdedigen.

Garantie inzake bescherming van uw persoonsgegevens. De hierboven vermelde overdrachten kunnen overdrachten buiten uw land naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) inhouden. Biogen neemt de passende maatregelen om uw gegevens correct te beschermen indien ze naar dergelijke landen worden overgedragen. Zwitserland is bijvoorbeeld erkend als een land dat de wetgeving inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie adequaat naleeft. Bovendien heeft Biogen contractuele clausules ingevoerd die goedgekeurd zijn door de EU of gelijkwaardige maatregelen, indien van toepassing, om de adequate naleving van de gegevensbescherming te verzekeren. Op uw verzoek zal Biogen u een lijst overhandigen met iedereen die uw persoonsgegevens ontvangt en/of met aanvullende informatie over elke overeenkomst inzake doorgifte van gegevens aan ontvangers van buiten de Europese Economische Ruimte.

Hoe bewaren wij uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts zolang deze nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld en in het kader van het toepasselijke recht. Als we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, zullen we deze uit onze systemen en registers verwijderen en/of de maatregelen nemen om deze anoniem te maken zodat ze niet langer identificeerbaar zijn (behalve als we uw persoonsgegevens moeten bewaren om te voldoen aan onze wettelijke of regelgevende verplichtingen).

Uw toestemming geven en intrekken

Onze applicatie is ontworpen voor patiënten met MS, we behandelen uw gezondheidsgegevens vanaf het moment waarop u zich inschrijft en met de applicatie start. Wij hebben dus uw expliciete toestemming nodig voor deze gegevensverwerking krachtens de wet inzake gegevensbescherming zoals nader beschreven in dit Privacybeleid. U geeft uw toestemming door het vakje in het aanmeldingsproces aan te vinken. U kunt uw toestemming intrekken via de optie “Neem contact met ons op” in de applicatie. Als u uw toestemming intrekt, zullen we uw account verwijderen en zal u de applicatie niet meer kunnen gebruiken.
U hebt ook de mogelijkheid om e-mails te ontvangen die u kunnen interesseren zoals aangegeven in de bovenstaande paragraaf “Marketingdocumenten”. U beslist of u uw toestemming geeft. Zonder toestemming van uw kant kunt u de applicatie gebruiken, maar zal u deze e-mails niet ontvangen. U kunt uw toestemming intrekken in de instellingen van de applicatie. Als u uw toestemming intrekt, zullen we u deze e-mails niet meer sturen.

Uw rechten

U kunt op elk moment contact opnemen met Biogen om de volgende rechten uit te oefenen krachtens de wet inzake gegevensbescherming:

Merk op dat sommige van deze rechten beperkt zijn door de wet inzake gegevensbescherming en dat we het recht hebben om uw persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken en te bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Indien u dit nodig acht, kunt u klacht indienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming als u denkt dat uw rechten op privacy geschonden werden.

Privacy van kinderen

De applicatie is niet ontworpen om gebruikt te worden door personen die jonger zijn dan 18 jaar. Wij stellen de applicatie niet ter beschikking aan jongere kinderen en verzamelen hun persoonsgegevens niet opzettelijk. Indien we merken dat een persoon jonger dan 18 jaar de applicatie gedownload heeft en ons zijn persoonsgegevens heeft meegedeeld, verwijderen we deze onmiddellijk van onze servers en blokkeren we de toegang tot onze applicatie. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons zijn persoonsgegevens heeft doorgegeven, neem dan contact met ons op zodat we de nodige maatregelen kunnen nemen.

Wijziging van dit Privacybeleid

We kunnen dit Privacybeleid af en toe updaten en zullen u informeren of er belangrijke wijzigingen zijn. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te raadplegen om de laatste wijzigingen te kennen.

Contact opnemen met Biogen

Krachtens de Europese wet inzake gegevensbescherming is een “verwerkingsverantwoordelijke” de wettelijke entiteit die verantwoordelijk is voor de bescherming van uw persoonsgegevens en die tot taak heeft u te helpen om uw rechten op dit gebied uit te oefenen. Biogen, Inc. is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zijn Europese vertegenwoordiger inzake gegevensbescherming is zijn gelieerde onderneming Biogen Gmbh – Carl-Zeiss-Ring 6, 85737 Ismaning, Duitsland. Als u vragen of problemen hebt met betrekking tot dit Privacybeleid of met de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met Biogen via de functie "Neem contact met ons op" in de applicatie. U kunt contact opnemen met de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming van Biogen door een e-mail te sturen naar privacy@biogen.com.

Jouw leven telt

Maak kennis met Cleo, de app die jou kan helpen om te gaan met je leven met Multiple Sclerose.

Disponível no Google Play Descarregar na App Store

Je gegevens worden veilig opgeslagen en beschermd.

Cleo

Disponível no Google Play Descarregar na App Store